(Ver)bouwen en natuur

(Ver)bouwen en natuur

Wanneer je wilt (ver)bouwen, kan het voorkomen dat je voor de wet het een en ander op orde moet hebben. Naast een (bouw)vergunning kan het ook noodzakelijk zijn dat je een quickscan flora en fauna moet laten uitvoeren. Wat dit is zal ik uitleggen.

Quickscan flora en fauna

Om de natuur te beschermen is soms een quickscan flora en fauna nodig. Hiermee wordt de veiligheid van de natuur gewaarborgd. Denk hierbij aan verschillende (beschermde) diersoorten (fauna) en bomen en planten (flora). Ons ecosysteem draait om elk klein element die je je maar kunt bedenken.
Soms zie je ’s avonds weleens vleermuizen vliegen. Deze houden de populatie van bijvoorbeeld insecten in toom. Wanneer je de vleermuis weg zou nemen door zijn leefgebied af te pakken kunnen er diverse gevolgen ontstaan. Muggenplagen is daar één van.

Gevolgen voor de natuur

Wanneer er geen quickscan uitgevoerd zou worden, kun je rekenen op kleine, maar ook grote gevolgen. Het voorbeeld wat ik gaf over de vleermuizen is in mijn opinie een klein gevolg, wat wel weer positief zou uitpakken voor de vogelpopulatie. Denk hierbij aan zwaluwen en de welbekende huismus. Deze zullen goed gedijen in een gebied met overschot aan muggen, maar hebben ook bebossing nodig. Maar of je nou al die vogelpoep op je blinkende, net gewassen auto wilt hebben..

Zo ook heeft elke actie gevolgen voor bomen en planten. Bij het wegnemen van bijvoorbeeld voedselrijke grond voor diverse bloemen, zullen daar de vlinders en bijen ook weer last van hebben. Er zijn wetenschappers die claimen dat de bijenpopulatie wereldwijd in een zeker gevaar zijn en dat dat indirect resulteert in grote effecten voor de mensheid binnen afzienbare tijd. Deze gevolgen willen wij uiteraard niet op ons geweten hebben.

Grote voordelen

De quickscan zorgt ook voor veel voordelen. Je draagt toch je steentje bij aan natuurbehoud. Indirect profiteert iedereen hiervan. Vlinders en bijen zijn leuk om te zien, maar ook schone lucht is een belangrijk gegeven. Zo worden ook natuurgebieden beschermd tegen houtkap en die gebieden voorzien ons van onze zuurstof door de afbraak van CO2 door bomen en planten.
Ook wij mensen zijn een spil in de ecologie. Met de quickscan houden ook wij alles in balans en kunnen wij nog een lange tijd genieten van alles om ons heen en onze veilige en gezonde omgeving overdragen aan de volgende generatie(s).

Reacties zijn gesloten.